2018-08-09
Afrykański pomór świń (ASF)

Przywożona żywność zawierająca produkty pochodzenia zwierzęcego może zawierać patogeny powodujące niektóre choroby zakaźne zwierząt, w tym afrykański pomór świń.

DO ORGANIZATORÓW IMPREZ MASOWYCH, W TYM:

JARMARKÓW, WYSTAW, KIERMASZÓW, FESTYNÓW ITP.

ORGANIZATORZY POWYŻSZYCH IMPREZ W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA PUBLICZNEGO, W TYM ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA ASF POWINNI ZWRACAĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA PRZESTRZEGANIE NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

1. PODMIOTY WPROWADZAJĄCE ŽYWNOŚĆ DO OBROTU

W RAMACH ORGANIZOWANYCH IMPREZ MASOWYCH POWINNY BYĆ ZAREJESTROWANE 1 NADZOROWANE PRZEZ WŁAŚCIWE ORGANY, TJ. INSPEKCJĘ WETERYNARYJNĄ LUB PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĘ SANITARNĄ.

2. W PRZYPADKU UJAWNIENIA PRZEZ ORGANIZATORA IMPREZY MASOWEJ

PODMIOTUOFERUJĄCEGO DOSPRZEDAŽYŽYWNOŚĆ,

A NIEZGŁOSZONEGO DO ORGANIZATORA PRZED ROZPOCZĘCIEM IMPREZY NALEŽY POINFORMOWAĆ NIEZWŁOCZNIE WŁAŚCIWE ORGANY NADZORUJĄCE.

3. PODCZAS WPROWADZANIA DO OBROTU ZYWNOŚCI NALEŽY ZAPEWNIĆ WŁAŚCIWE WARUNKI HIGIENICZNE.

4. PODCZAS IMPREZ MASOWYCH NALEŽY ZAPEWNIĆ DOSTATECZNĄ ILOŚĆ WŁAŚCIWYCH POJEMNIKÓW NA ODPADY ŽYWNOŚCIOWE.

5. NALEŽY ZAPEWNIĆ PRZEKAZANIE ODPADÓW ZYWNOŚCIOWYCH DO UPRAWNIONYCH ZAKŁADÓW UTYLIZACYJNYCH.

6. ORGANIZATOR IMPREZY MASOWEJ POWINIEN POINFORMOWAĆ WŁAŚCIWE ORGANY NADZORUJĄCE PODMIOTY ZAMIERZAJĄCE OFEROWAĆ DO SPRZEDAŻY ŽYWNOŚĆ O TERMINIE 1 MIEJSCU ORGANIZOWANEJ IMPREZY MASOWEJ.